Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες
Ολοκληρωμένη Λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων με βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας, μηχανογραφικά στις επιχειρήσεις ή στα γραφεία μας (ΑΕ, ΕΠΕ, IKEΟΕ, ΕΕ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ κ.λ.π)
Οργάνωση και επίβλεψη λειτουργίας λογιστηρίου.
Έναρξη (ίδρυση), διακοπή, μεταβολές, θεωρήσεις εταιρειών.
Σύνταξη ισολογισμών και Οικονομικών Καταστάσεων ΑΕ, ΕΠΕ, IKE: Ισολογισμός, Γενική Εκμετάλλευση, Αποτελέσματα Χρήσεως, Διάθεση Κερδών, Έκθεση Δ.Σ. - Προσάρτημα εταιρείας - Δ.Σ. σύγκλησης ετήσιας τακτικής Γ.Σ. – Πρόσκληση τακτικής Γ.Σ. κ.λ.π.
Σύνταξη οικονομικών εκθέσεων τόσο για εσωτερική χρήση όσο και για εξωτερική χρήση, (εφορία, τράπεζες, λοιπούς ενδιαφερόμενους).
› Μελέτη Πρόβλεψης Μελλοντικών Αποτελεσμάτων με βάση τα τρέχοντα οικονομικά στοιχεία.
› Τακτική ενημέρωση για την εικόνα της επιχείρησης σας σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή όσον αφορά την ύπαρξη κερδών, τον Φόρο Εισοδήματος, τον ΦΠΑ και τους υπόλοιπους φόρους.
› Επίσης εικόνα για όλα τα οικονομικά μεγέθη της της εταιρείας με βάση τους αριθμοδείκτες κερδοφορίας, ρευστότητας, αποδοτικότητας κ.λ.π
Με τον τρόπο αυτό έχοντας πλήρη εικόνα, κάθε στιγμή, της λογιστικής, φορολογικής και οικονομικής κατάστασης της εταιρείας σας μπορούμε να κάνουμε μελέτη και ακολούθως προτάσεις για την βελτίωσή της.
Τακτική προσωπική επαφή (εβδομαδιαία ή και συχνότερα ανάλογα με τις ανάγκες σας) με τα στελέχη του γραφείου μας.
Τα είδη των επιχειρήσεων και επαγγελμάτων στα οποία παρέχουμε πλήρη λογιστική και φορολογική υποστήριξη είναι τα ακόλουθα:

› ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
› ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ
› ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
› ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
› ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
› ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
› ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
› ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
› ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
› SUPER MARKET, ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΙΛΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
› ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ
› ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ
› ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΑ
› ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
› ΣΧΟΛΕΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΙΕΚ) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
› ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ-ΩΔΕΙΑ
› ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΙΑΤΡΟΙ
› ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ
› ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
› ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
› ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΨΥΚΤΙΚΟΙ κ.λ.π)
› ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
› ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
› ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΕΣ κ.α
› ΤΑΞΙ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  
› ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, ΗΘΟΠΟΙΟΙ
› ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΙ  
› ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
› ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ

 

Φορολογικές Υπηρεσίες

Εταιρείες
Ολοκληρωμένη Φορολογική υποστήριξη Eταιρειών (IKEΑ.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ κ.λ.π)
› Με τακτικές επισκέψεις και συναντήσεις στην επιχείρησή σας παρέχουμε υποστήριξη και λύσεις στα φορολογικά ζητήματα που προκύπτουν.
› Χάραξη Φορολογικής πολιτικής σχεδιασμένης αποκλειστικά με βάση το προφίλ και τα δεδομένα της επιχείρησης σας.
› Ίδρυση και μετατροπή εταιρειών.
› Προληπτικός φορολογικός έλεγχος της επιχείρησης σας.
› Ερωτήματα και διερεύνηση θεμάτων που σας απασχολούν στις δημόσιες φορολογικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες.
› Έλεγχος και Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Intrastat - Listing - Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις - Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις (συναλλαγές με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
› Δηλώσεις Φ.Μ.Υ (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών)
› Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (εταιρειών)
› Δηλώσεις Ακινήτων Επιχειρήσεων: Ε9-ΕΝΦΙΑ - Φ.Μ.Α.Π (Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας)

Ιδιώτες
Φορολογικές δηλώσεις
› Δηλώσεις Ακινήτων: Ε9 (ΕΝΦΙΑ)
› Ετήσια Φορολογική Υποστήριξη
› Ακίνητη περιουσία: Κληρονομίες, Δωρεές, Γονικές Παροχές.

 

Εργατικά - Υπηρεσίες Μισθοδοσίας
› Επεξεργασία δεδομένων μισθοδοσίας είτε ως εξωτερική συνεργασία είτε ως εσωτερική.
› Απάντηση σε κάθε θέμα που σχετίζεται με την αμοιβή και την ασφάλιση όπως δικαιούμενες αποδοχές, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υπολογισμός ασφαλιστικών κρατήσεων, κ.α
› Μηχανογραφική υποστήριξη της μισθοδοσίας από το γραφείο μας
› Έκδοση μισθοδοσίας, αποδεικτικών πληρωμής μισθοδοσίας εργαζομένων, επιδομάτων κ.λ.π
› Διαδικασία πρόσληψης και αποχώρησης εργαζομένων.
› Εγγραφή επιχείρησης στο Ι.Κ.Α
› Έλεγχος ορθότητας μισθοδοσίας (ολόκληρου του προσωπικού μιας επιχείρησης ή ενός εργαζομένου προσωπικά).

 

Διεκπεραιώσεις και εξωτερικές εργασίες
Το γραφείο μας αναλαμβάνει μέσω του προσωπικού και των συνεργατών του τις ακόλουθες εργασίες:
› Έκδοση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
› Πληρωμή Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ και Λοιπών Φόρων.
› Πληρωμές Ασφαλιστικών Εισφορών ΙΚΑ.
› Κατάθεση Αναγγελίας Πρόσληψης Προσωπικού.
› Διεκπεραίωση θεμάτων Νομαρχίας (για ΑΕ και ΕΠΕ) (σύνταξη πρακτικών, υποβολή στη Νομαρχία κ.λ.π).

 

Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις - Αναπτυξιακά Προγράμματα
Αναλαμβάνουμε την προώθηση της ένταξης της επιχείρηση σας σε προγράμματα ενίσχυσης μεγάλων ή μικρομεσαίων επιχειρήσεων τα οποία διακρίνονται στα εξής:
› A. Επιδοτήσεις από τον O.A.E.Δ.
› B. Προγράμματα επιδοτήσεων και δωρεάν χρηματοδοτήσεων από την Eυρωπαϊκή Ένωση μέσω Ε.Σ.Π.Α, του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπών αρμόδιων φορέων κατά περίπτωση.
› Δημιουργούμε φάκελλο υποψηφιότητας για την ένταξη της εταιρείας σας σε πρόγραμμα χρηματοδότησης ή δωρεάν επιχορήγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Σ.Π.Α κλπ) ο οποίος περιλαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά αλλά κυρίως ένα λεπτομερές επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) ή και μια μελέτη σκοπιμότητας. Αυτά συμβάλλουν στον μέγιστο βαθμό στην επίτευξη της συμμετοχής της εταιρείας στο πρόγραμμα.
› Με την απόκτηση επιδότησης ή χρηματοδότησης η επιχείρηση κάνει ένα μεγάλο βήμα για την ανάπτυξη και την επιτυχή εξέλιξη της.

 

Άσφαλιστικές - Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Ασφαλιστικα Προϊόντα για επιχειρήσεις και ιδιώτες: μέσω των εξιδεικευμένων συνεργατών μας αναλαμβάνουμε την κάλυψη των αναγκών σας για ασφάλιση στον κλάδο υγείας, ζωής,προσωπικής περιουσίας κ.λ.π.
› Συνεργαζόμαστε με τις πιο αξιόπιστες Ασφαλιστικές Εταιρείες της αγοράς έτσι ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να δίνουμε λύσεις που να ταιριάζουν απόλυτα στο προφίλ του πελάτη επιχείρησης ή ιδιώτη.
Χρηματοοικονομικά και επενδυτικα προϊόντα για εταιρείες και ιδιώτες.

Προσφορές

Λογιστικές και Φορολογικές Υπηρεσίες για επιχειρήσεις με βιβλία β΄κατηγορίας (εσόδων-εξόδων) χωρίς υπαλληλικό προσωπικό (χωρίς μισθοδοσία)

 

 • Ενημέρωση βιβλίου Εσόδων-Εξόδων
 • Αρχειοθέτηση παραστατικών
 • Μηνιαία αναλυτικά αποτελέσματα – εικόνα επιχείρησης  για ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος
 • Μηνιαίες υποχρεώσεις
 • Περιοδικές δηλώσεις  ΦΠΑ
 • Δήλωση  Φορολογίας  Εισοδήματος
 • Συγκεντρωτική Κατάσταση Πελατών-Προμηθευτών (Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ)
 • Διεκπαιρεώσεις στην αρμόδια εφορία και ΟΑΕΕ
 • Ρυθμίσεις οφειλών στην εφορία και ΟΑΕΕ
 • Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ακινήτων Ε9 και εκτυπώσεις ΕΝΦΙΑ
 • Έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Συμβόλαια ενοικίασης ακινήτων μέσω Internet στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της εφορίας.

 

*Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ 24%

Από 40 € / μήνα
Πρόσφατα Άρθρα