Λογιστικές και Φορολογικές υπηρεσίες για Ατομική Επιχείρηση

Λογιστικές και Φορολογικές Υπηρεσίες για επιχειρήσεις με βιβλία β΄κατηγορίας (εσόδων-εξόδων) χωρίς υπαλληλικό προσωπικό (χωρίς μισθοδοσία)

 

 • Ενημέρωση βιβλίου Εσόδων-Εξόδων
 • Αρχειοθέτηση παραστατικών
 • Μηνιαία αναλυτικά αποτελέσματα – εικόνα επιχείρησης  για ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος
 • Μηνιαίες υποχρεώσεις
 • Περιοδικές δηλώσεις  ΦΠΑ
 • Δήλωση  Φορολογίας  Εισοδήματος
 • Συγκεντρωτική Κατάσταση Πελατών-Προμηθευτών (Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ)
 • Διεκπαιρεώσεις στην αρμόδια εφορία και ΟΑΕΕ
 • Ρυθμίσεις οφειλών στην εφορία και ΟΑΕΕ
 • Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ακινήτων Ε9 και εκτυπώσεις ΕΝΦΙΑ
 • Έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Συμβόλαια ενοικίασης ακινήτων μέσω Internet στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της εφορίας.

 

*Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ 24%

Από 40 € / μήνα