• Λογιστικές Υπηρεσίες
 • Φορολογικές Υπηρεσίες
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Προφίλ

Η λογιστική εταιρεία "Χρήστος Μαντζουράτος και συνεργάτες" αποτελεί μια σημαντική πρόταση στον τομέα της παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.
Η πολύχρονη εμπειρία των στελεχών της και η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση εξασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις - νομικά πρόσωπα (Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε κ.λ.π), σε ατομικές επιχειρήσεις (εμπορικά καταστήματα, βιοτεχνίες, ελεύθερους επαγγελματίες, ιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, φαρμακεία, τεχνικούς όλων των κλάδων, εστιατόρια, καφέ, κ.λ.π) αλλά και σε νομικά πρόσωπα και σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Αναλαμβάνουμε την οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίων εταιρειών Α.Ε, Ε.Π.Ε και Ι.Κ.Ε και την τήρηση λογιστικών βιβλίων Β΄ και Γ΄ κατηγορίας στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας.
Επίσης οργανώνουμε και προωθούμε την συμμετοχή της επιχείρησής σας σε αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκης Ένωσης (Ε.Σ.Π.Α).
Με τον τρόπο αυτό βοηθούμε την επιχείρηση να αποκτήσει δωρεάν χρηματοδότηση σημαντικών χρηματικών ποσών (επιχορήγηση) ή χρηματοδότηση (δανειοδότηση) με πολύ χαμηλό (επιδοτούμενο) επιτόκιο, για την κάλυψη των αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης, την αγορά εξοπλισμού και για γενικότερες επενδύσεις συντελώντας έτσι σημαντικά στην βιωσιμότητα και στην ανάπτυξή της.
Τέλος, απευθυνόμαστε και σε φυσικά πρόσωπα (μισθωτούς, συνταξιούχους κ.λ.π) για την παροχή φορολογικών συμβουλών, σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, δηλώσεων φορολογίας ακινήτων, κληρονομίες, δωρεές, γονικές παροχές κ.λ.π.
Στόχος μας είναι η παροχή υψηλοτάτου επιπέδου λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών προς όφελος του πελάτη - επιχείρησης σε ανταγωνιστικές τιμές.
Είμαστε πάντα, κοντά στην επιχείρηση και στον επαγγελματία με σοβαρότητα, επαγγελματισμό και εχεμύθεια με στόχο να δίνουμε πάντα τις άριστες λύσεις στα προβλήματα της επιχείρησής σας.
Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε χαμηλές τιμές, κατανοώντας την δύσκολη οικονομική κατάσταση της αγοράς, χωρίς όμως να μειώνουμε στο παραμικρό την ποιότητα.
Τα στελέχη και οι συνεργάτες μας διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία σε μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις της βιομηχανίας, του εμπορίου και του τομέα παροχής υπηρεσιών.
Είναι όλοι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου (Ανωτάτων και Ανωτέρων Σχολών) Οικονομικών και Λογιστικής. Πέραν των βασικών σπουδών και της μετεκπαίδευσης τους,τα στελέχη και οι συνεργάτες της εταιρείας μας καταρτίζονται και επιμορφώνονται συνεχώς έτσι ώστε να είναι πάντοτε ενήμεροι με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς ειδικά στους τομείς της φορολογίας και της οικονομίας.
Ένα σημαντικό στοιχειο της λειτουργίας του γραφείου μας είναι η χρησιμοποίηση και εκμετάλλευση στο μέγιστο βαθμό των δυνατοτήτων που μας προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία για την επιτέλεση του έργου μας προς όφελος των πελατών μας.
Διαθέτουμε άριστη τεχνική υποδομή που αποτελείται από πλήρη μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση με δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικό - προγράμματα με τις πιο σύγχρονες εφαρμογές λογιστικής, φορολογίας, μισθοδοσίας και οικονομικής ανάλυσης και σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επίσης, αξιοποιούμε στο έπακρο τις δυνατότητες του internet για τις διάφορες εργασίες που πραγματοποιούμε καθημερινά μεταξύ των οποίων καθημερινή φορολογική ενημέρωση, αποστολή φορολογικών δηλώσεων και δηλωσεων ΦΠΑ για τους πελάτες μας, έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, δηλώσεις ακινήτων Ε9,  ΕΝ.Φ.Ι.Α  κ.λ.π.

Προσφορές

Λογιστικές και Φορολογικές Υπηρεσίες για επιχειρήσεις με βιβλία β΄κατηγορίας (εσόδων-εξόδων) χωρίς υπαλληλικό προσωπικό (χωρίς μισθοδοσία)

 

 • Ενημέρωση βιβλίου Εσόδων-Εξόδων
 • Αρχειοθέτηση παραστατικών
 • Μηνιαία αναλυτικά αποτελέσματα – εικόνα επιχείρησης  για ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος
 • Μηνιαίες υποχρεώσεις
 • Περιοδικές δηλώσεις  ΦΠΑ
 • Δήλωση  Φορολογίας  Εισοδήματος
 • Συγκεντρωτική Κατάσταση Πελατών-Προμηθευτών (Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ)
 • Διεκπαιρεώσεις στην αρμόδια εφορία και ΟΑΕΕ
 • Ρυθμίσεις οφειλών στην εφορία και ΟΑΕΕ
 • Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ακινήτων Ε9 και εκτυπώσεις ΕΝΦΙΑ
 • Έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Συμβόλαια ενοικίασης ακινήτων μέσω Internet στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της εφορίας.

 

*Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ 24%

Από 40 € / μήνα
Πρόσφατα Άρθρα